skip to Main Content
0546 – 875700 info@extendmvo.nl

Extend is gespecialiseerd in organisatieadvies op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Extend maakt MVO People, samen met bedrijven en organisaties, integraal onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. Wij inspireren, creëren inzicht en kansen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen gericht op mensen. Dit vanuit een bedrijfsmatig en financieel-economisch perspectief.

Vanaf januari 2014 is een grote groep gedetacheerde medewerkers uit de SW geïntegreerd binnen de gemeentelijke dienst en biedt de gemeentelijke dienst werkervaringsplaatsen voor mensen uit de Participatiewet. De integratie is in volle gang, maar om ervoor te zorgen dat alle medewerkers in de toekomst duurzaam inzetbaar blijven, wilde de gemeente vervolginterventies in gang zetten. Extend heeft een bedrijfsscan uitgevoerd op het gebied van kwalitatief goede werkgelegenheid bieden voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Naar aanleiding van deze scan heeft een cultuurinterventie plaatsgevonden om een nieuwe werkcultuur te ontwikkelen waar mensen met diverse achtergronden (regulier personeel en mensen met een arbeidsbeperking) in harmonie en met respect voor elkaar kunnen samenwerken. Extend heeft hiervoor diverse workshops georganiseerd. Daarnaast heeft door middel van coaching en training een groep medewerkers meer handvatten gekregen hoe werk goed ingedeeld en aangepast kan worden voor de doelgroep.

Henry Schulenburg, Teamleider Ruimtelijk Domein

Het PSO-traject is een eye-opener geweest voor ons. Je gaat bewuster kijken naar de eigen organisatie, hoe je met je medewerkers omgaat en het HR-beleid georganiseerd hebt. We hebben hierdoor een echter verbeterslag gemaakt.

Gerard Brok, Bedrijfsleider Sowepro BV

In een tijd dat SOWECO meer mensen op de arbeidsmarkt wil detacheren of plaatsen is een bedrijf als Extend, dat kansen creëert vanuit de werkgever, essentieel.

Reinier van Broekhoven. Algemeen directeur SOWECO NV

De Rabobank profileert zich graag als een sociaal ondernemende organisatie. Daarbij past het bieden van duurzaam werk aan mensen met een arbeidsbeperking.

Leo Langenberg, Manager Support bij Rabobank

Extend heeft een Inclusieve Arbeidsanalyse uitgevoerd. Verkrijgen van draagvlak is de grootste uitdaging en een cruciale factor in het succesvol plaatsen van mensen met een arbeidsbeperking. Extend heeft door haar zorgvuldige aanpak ervoor gezorgd dat er bewustwording en draagvlak is ontstaan bij zowel management als de medewerkers binnen mijn afdeling.

Laurens Pouwel, Infrastructure & Facilities Manager
Back To Top