skip to Main Content
0546 – 875700 info@extendmvo.nl

Tegenwoordig is sociaal ondernemen niet meer weg te denken in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het sleutelwoord hierbij is inclusief ondernemen; maatschappelijk verantwoord ondernemen gericht op het verhogen van de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking.

Om het beste resultaat te halen uit sociaal ondernemerschap is het van belang om uw beleid hierop af te stemmen. Extend kan u hierin begeleiden en adviseren.

Onze dienstverlening bestaat onder andere uit:

  • Advisering MVO-beleid
  • MVO-check download
  • Screening sociaal ondernemen download
  • Cultuurinterventies

Wilt u meer informatie of een advies gesprek?

Neem dan contact op met één van onze adviseurs

Zij helpen u met het beantwoorden van uw vragen en geven graag een vrijblijvend advies over wat Extend voor uw organisatie kan betekenen.

Vanaf januari 2014 is een grote groep gedetacheerde medewerkers uit de SW geïntegreerd binnen de gemeentelijke dienst en biedt de gemeentelijke dienst werkervaringsplaatsen voor mensen uit de Participatiewet. De integratie is in volle gang, maar om ervoor te zorgen dat alle medewerkers in de toekomst duurzaam inzetbaar blijven, wilde de gemeente vervolginterventies in gang zetten. Extend heeft een bedrijfsscan uitgevoerd op het gebied van kwalitatief goede werkgelegenheid bieden voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Naar aanleiding van deze scan heeft een cultuurinterventie plaatsgevonden om een nieuwe werkcultuur te ontwikkelen waar mensen met diverse achtergronden (regulier personeel en mensen met een arbeidsbeperking) in harmonie en met respect voor elkaar kunnen samenwerken. Extend heeft hiervoor diverse workshops georganiseerd. Daarnaast heeft door middel van coaching en training een groep medewerkers meer handvatten gekregen hoe werk goed ingedeeld en aangepast kan worden voor de doelgroep.

Henry Schulenburg, Teamleider Ruimtelijk Domein

Het PSO-traject is een eye-opener geweest voor ons. Je gaat bewuster kijken naar de eigen organisatie, hoe je met je medewerkers omgaat en het HR-beleid georganiseerd hebt. We hebben hierdoor een echter verbeterslag gemaakt.

Gerard Brok, Bedrijfsleider Sowepro BV

In een tijd dat SOWECO meer mensen op de arbeidsmarkt wil detacheren of plaatsen is een bedrijf als Extend, dat kansen creëert vanuit de werkgever, essentieel.

Reinier van Broekhoven. Algemeen directeur SOWECO NV
Back To Top