skip to Main Content
0546 – 875700 info@extendmvo.nl

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het keurmerk voor organisaties, die op een duurzaam en structurele wijze werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De PSO is een (h)erkenning voor organisaties die socialer dan gemiddeld ondernemen.

Factsheets PSO Nederland

  • ‘Factsheet Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)’ download
  • ‘Aan de slag met de PSO’ download

Het is een continu proces voor organisaties om PSO-gecertificeerd te blijven. Wij helpen u dit te realiseren!

Onze ruim ervaren en gecertificeerde PSO-adviseurs begeleiden uw organisatie graag bij uw traject richting PSO-certificering. Samen met uw organisatie zorgen wij ervoor dat u aan alle PSO-eisen voldoet en dat de certificering vloeiend verloopt.

Wij bieden maatwerktrajecten aan, afgestemd op de behoefte van uw organisatie. Wij helpen u onder andere met:

  • PSO-normen vertaling van uw organisatie
  • Kennisoverdracht aan eigen personeel
  • Inventarisatie benodigde gegevens
  • Uitvoeren van een proefaudit
  • Bepalen communicatie- en marketingstrategie
  • Communicatie met certificerende instellingen
  • Verhoging van uw positie op de PSO-ladder
  • Organisatieontwikkeling ten aanzien van de kwalitatieve eisen

Wilt u meer informatie of een advies gesprek?

Neem dan contact op met één van onze adviseurs

Zij helpen u met het beantwoorden van uw vragen en geven graag een vrijblijvend advies over wat Extend voor uw organisatie kan betekenen.

Vanaf januari 2014 is een grote groep gedetacheerde medewerkers uit de SW geïntegreerd binnen de gemeentelijke dienst en biedt de gemeentelijke dienst werkervaringsplaatsen voor mensen uit de Participatiewet. De integratie is in volle gang, maar om ervoor te zorgen dat alle medewerkers in de toekomst duurzaam inzetbaar blijven, wilde de gemeente vervolginterventies in gang zetten. Extend heeft een bedrijfsscan uitgevoerd op het gebied van kwalitatief goede werkgelegenheid bieden voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Naar aanleiding van deze scan heeft een cultuurinterventie plaatsgevonden om een nieuwe werkcultuur te ontwikkelen waar mensen met diverse achtergronden (regulier personeel en mensen met een arbeidsbeperking) in harmonie en met respect voor elkaar kunnen samenwerken. Extend heeft hiervoor diverse workshops georganiseerd. Daarnaast heeft door middel van coaching en training een groep medewerkers meer handvatten gekregen hoe werk goed ingedeeld en aangepast kan worden voor de doelgroep.

Henry Schulenburg, Teamleider Ruimtelijk Domein

Het PSO-traject is een eye-opener geweest voor ons. Je gaat bewuster kijken naar de eigen organisatie, hoe je met je medewerkers omgaat en het HR-beleid georganiseerd hebt. We hebben hierdoor een echter verbeterslag gemaakt.

Gerard Brok, Bedrijfsleider Sowepro BV

In een tijd dat SOWECO meer mensen op de arbeidsmarkt wil detacheren of plaatsen is een bedrijf als Extend, dat kansen creëert vanuit de werkgever, essentieel.

Reinier van Broekhoven. Algemeen directeur SOWECO NV
Back To Top