skip to Main Content
0546 – 875700 info@extendmvo.nl

Trede 1 op de Prestatieladder Socialer ondernemen voor Voskampkampgroep

Door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een mogelijkheid te bieden tot werk(ervaring), draagt de Voskamp Groep bij aan een aantoonbaar betere maatschappij. Hier hecht de Voskamp Groep veel waarde aan.

In het PSO- traject is Voskamp Groep begeleid door het bureau Extend.

http://www.voskampgroep.nl/over-voskamp-groep/#mvo

 

Back To Top