skip to Main Content
0546 – 875700 info@extendmvo.nl
Extend betekent letterlijk: aangeven, verlengen, uitbreiden, groter laten worden. Allemaal termen waar wij als advies-organisatie voor staan.

Missie
Extend is de expert in bedrijfsadvisering op het gebied van MVO people. Hiermee leveren wij een belangrijke bijdrage aan het creëren van een inclusieve arbeidsmarkt, waarin duurzame werkgelegenheid ontstaat voor mensen met een arbeidsbeperking.

Visie
Extend wil MVO People integraal onderdeel maken van de dagelijkse bedrijfsvoering binnen organisaties. Wij inspireren, creëren inzicht en kansen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen gericht op mensen. Op deze manier bereiden wij organisaties voor op de toekomst en tonen wij aan dat MVO People een buitengewone meerwaarde heeft voor de bedrijfsresultaten.

Kernwaarden

  • Kwaliteit staat voorop.
  • Wij zijn betrouwbaar en integer.
  • Wij dragen bij aan een duurzame samenleving.
  • Wij zijn innovatief.

Wilt u meer informatie of een advies gesprek?

Neem dan contact op met één van onze adviseurs

Zij helpen u met het beantwoorden van uw vragen en geven graag een vrijblijvend advies over wat Extend voor uw organisatie kan betekenen.

Onze adviseurs

Mariska Cubuk-van den Noort

Mariska Cubuk-van den Noort

MANAGER

Afgestudeerd HRM-specialist met ruime ervaring in consultancy op het gebied van Personeel & Organisatie, organisatieontwikkeling, arbeidsontwikkeling van specifieke doelgroepen, re-integratie, training & coaching. Lid van de commissie van deskundigen bij TNO en PSO-Nederland, lid van de werkgroep SROI voor de Regio Twente.

Anneke Scheurink

Anneke Scheurink

ADVISEUR

Afgestudeerd HRM-specialist en Master Public Management met ruime ervaring in consultancy op het gebied van Personeel & Organisatie, projectmanagement en het leidinggeven aan specifieke doelgroepen. Tevens gecertificeerd PSO-adviseur en jobcreator.

Koen Kuijpers

Koen Kuijpers

ADVISEUR

Afgestudeerd WO Bedrijfskunde met specialisatie in maatschappelijke bedrijfsvoering. Parallel aan de advieswerkzaamheden verricht Koen onderzoek naar de ‘inclusieve arbeidsmarkt’ voor zijn promotie aan de Universiteit van Twente.

Bianca Hofmeijer

Bianca Hofmeijer

ADVISEUR

Afgestudeerd HRM-specialist met ruime ervaring in consultancy op het gebied van Personeel & Organisatie, re-integratie, training & coaching en het werken met specifieke doelgroepen. Tevens gecertificeerd PSO-adviseur, jobcreator en Dariuz-professional.

Claudia Rutering

Claudia Rutering

ADMINISTRATIEF MEDEWERKSTER

Ondersteunende rol op het gebied van administratie en vervult tevens de rol van receptioniste.

Joep Dikmans

Joep Dikmans

ADVISEUR

Afgestudeerd HBO met een leergang Publiek Management en Arbeidsparticipatie. Ruime ervaring als manager in het sociale domein. Tevens connecting link tussen Extend en doelgroepen met een arbeidsbeperking, deskundige op het gebied van mogelijke arbeids-(contract)vormen in relatie tot de doelgroep.

Maud van Geel

Maud van Geel

ADVISEUR

Afgestudeerd bestuurskundige met ruime ervaring op het gebied van management. Mede-ontwikkelaar van de PSO en lid van de commissie van deskundigen bij TNO en PSO-Nederland.

Vanaf januari 2014 is een grote groep gedetacheerde medewerkers uit de SW geïntegreerd binnen de gemeentelijke dienst en biedt de gemeentelijke dienst werkervaringsplaatsen voor mensen uit de Participatiewet. De integratie is in volle gang, maar om ervoor te zorgen dat alle medewerkers in de toekomst duurzaam inzetbaar blijven, wilde de gemeente vervolginterventies in gang zetten. Extend heeft een bedrijfsscan uitgevoerd op het gebied van kwalitatief goede werkgelegenheid bieden voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Naar aanleiding van deze scan heeft een cultuurinterventie plaatsgevonden om een nieuwe werkcultuur te ontwikkelen waar mensen met diverse achtergronden (regulier personeel en mensen met een arbeidsbeperking) in harmonie en met respect voor elkaar kunnen samenwerken. Extend heeft hiervoor diverse workshops georganiseerd. Daarnaast heeft door middel van coaching en training een groep medewerkers meer handvatten gekregen hoe werk goed ingedeeld en aangepast kan worden voor de doelgroep.

Henry Schulenburg, Teamleider Ruimtelijk Domein

Het PSO-traject is een eye-opener geweest voor ons. Je gaat bewuster kijken naar de eigen organisatie, hoe je met je medewerkers omgaat en het HR-beleid georganiseerd hebt. We hebben hierdoor een echter verbeterslag gemaakt.

Gerard Brok, Bedrijfsleider Sowepro BV

In een tijd dat SOWECO meer mensen op de arbeidsmarkt wil detacheren of plaatsen is een bedrijf als Extend, dat kansen creëert vanuit de werkgever, essentieel.

Reinier van Broekhoven. Algemeen directeur SOWECO NV
Back To Top