Loonkosten voordelen voor werkgevers

De overheid stimuleert bedrijven om mensen die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen in dienst te nemen. Hiervoor zijn er verschillende aantrekkelijke regelingen in het leven geroepen. Of u hiervan gebruik kunt maken is echter afhankelijk van de achtergrond van de medewerker. Enkele regelingen waarvan u wellicht gebruikt kunt maken zijn o.a. loonkostensubsidie of loondispensatie, loonkosten voordeel, no-risk en jobcoaching.

Welke loonkostenvoordelen zijn er?

Enkele regelingen waarvan u wellicht gebruikt kunt maken zijn o.a. loonkostensubsidie of loondispensatie, loonkosten voordeel, no-risk en jobcoaching. Uit recent onderzoek is gebleken dat veel werkgevers niet op de hoogte zijn van alle regelingen en lopen daardoor geld mis. Wij informeren u graag over de ondersteuning die u kunt krijgen als u iemand met een arbeidsbeperking in dienst wil nemen.

  •  *
  •  *
  •  *
  •  *
  •  *
  •  *
  •  *

Werkgever aan het woord