MVO People

Sociaal ondernemen is vandaag de dag een onlosmakelijk onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het sleutelwoord hierbij is inclusief ondernemen: maatschappelijk verantwoord ondernemen gericht op het verhogen van de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking. Bij Extend noemen we dat ‘MVO People’.

Om het beste resultaat te halen uit sociaal ondernemerschap is het zaak dat u uw beleid erop afstemt. Extend kan u hierin adviseren en begeleiden. Hier volgen enkele highlights uit onze dienstverlening op dit gebied.

Advisering MVO-beleid

Extend is gespecialiseerd in organisatieadvies op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Samen met bedrijven en organisaties maken wij MVO People integraal onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. Wij inspireren en creëren inzicht en kansen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen gericht op mensen. Dit doen we vanuit een bedrijfsmatig en financieel-economisch perspectief.

MVO Check

Onze MVO Check is een gratis webtool die we speciaal hebben ontwikkeld voor ondernemers en bedrijven. Door onder andere ontwikkelingen in wet- en regelgeving wordt de ‘P’ van People steeds belangrijker binnen de invulling van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De MVO Check laat zien waar uw organisatie staat en welke mogelijkheden er zijn om werkgelegenheid te bieden aan mensen met een arbeidsbeperking.

Meer over onze MVO Check

Cultuurinterventies

Het inbedden van sociaal ondernemerschap vraagt om een bepaalde cultuur. Op basis van maatwerk bepalen wij samen met u welke interventies u kunt inzetten om aan draagvlak te werken en uw medewerkers handvatten te geven om de juiste begeleiding te kunnen geven. Dit levert gegarandeerd blije en tevreden medewerkers op. U kunt denken aan training, coaching en intervisie. Maar wij denken ook graag out-of-the box met u mee om op originele wijze met het thema bedrijfscultuur aan de slag te gaan.

Screening sociaal ondernemen

Met een Screening Sociaal Ondernemen maken wij een organisatiescan op het gebied van sociaal ondernemerschap. Deze nulmeting geeft inzicht in de huidige prestaties van uw organisatie en laat zien welke verbetermogelijkheden er zijn. Samen vertalen we deze inzichten naar de operationele betekenis voor uw organisatie. Dat biedt aanknopingspunten voor het maken van strategische keuzes op het gebied van personeel en de inrichting van uw bedrijfsprocessen. En het leidt gegarandeerd tot inzichten die u kunt inzetten voor het behalen van een hoger rendement.

Neem contact op met een van onze consultants. U krijgt dan deskundige hulp bij het beantwoorden van uw vragen. Als u wilt, adviseren we u ook vrijblijvend over wat Extend voor uw organisatie kan betekenen.

Neem vrijblijvend contact op

Werkgevers aan het woord