Corona maatregelen

Update maatregelen per 1 april 2020

Op 16 maart jl. informeerden wij u over de effecten van de landelijke Corona maatregelen en de consequenties voor dienstverlening van Extend. Ondertussen zijn de richtlijnen van het RIVM verlengd tot en met dinsdag 28 april 2020.

Extend volgt onveranderd de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent dat een groot deel van onze medewerkers tot deze datum het werk vanuit huis verricht. Onze consulenten zijn in principe telefonisch bereikbaar. Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met ons algemene telefoonnummer 0546-875700.

Detacheringen
De afgelopen weken zijn met alle inleners afspraken gemaakt over de inzet van gedetacheerde medewerkers. Deze afspraken veranderen niet zolang de inlener een werkplek kan bieden passend binnen de richtlijnen van het RIVM. Deze afspraken worden wekelijks opnieuw bekeken en het kan zijn dat hier ook nog aanpassingen in komen. Voor gedetacheerde medewerkers geldt, dat wanneer hij/zij niet kan werken bij de inlener, maar toch graag wil werken, hij/zij dit kan aangeven bij zijn/haar consulent.

Trajecten
De trajecten van deelnemers (inclusief deelnemers Arbeidsactivering) zijn tot nader order t/m 28 april 2020 stopgezet. De consulenten houden contact met de deelnemers en in sommige gevallen worden de trajecten op afstand voortgezet.

 

Bericht van 16 maart 2020 (Corona maatregelen 16 t/m 31 maart 2020)

Via deze weg willen wij u op de hoogte stellen van de door ons genomen maatregelen aangaande Corona.

Aangezien wij werken met kwetsbare medewerkers en de kans op mogelijke verspreiding van het Coronavirus willen verkleinen is er besloten om de werkzaamheden bij SOWECO per dinsdag 17 maart zo veel als mogelijk te staken of thuis te verrichten. Zowel medewerkers als klanten zijn inmiddels geïnformeerd. Reeds gemaakte afspraken zullen in onderling overleg worden uitgesteld of telefonisch worden afgehandeld.

Indien er vragen zijn met betrekking tot dit besluit dan kunt u zich richten tot uw vaste contactpersoon bij SOWECO of bellen met ons algemeen nummer. Wij volgen hiermee de overheidsmaatregelen die in ieder geval t/m 6 april 2020 gelden.

Terug naar overzicht