Coronamaatregelen

Kom je bij ons op bezoek? Stel jezelf dan deze vragen.
Lees daarnaast de regels die bij SOWECO-Extend gelden: Coronamaatregelen SOWECO-Extend

 

Update maatregelen 14 mei 2020

De eerste fase van de intelligente lockdown ligt achter ons. Geleidelijk komt er een versoepeling van maatregelen. We mogen weer naar de kapper, (aangepast) sporten, de basisscholen zijn weer open en ook kunnen onze kinderen weer naar de kinderopvang.

Werkhervatting
De afgelopen weken is hard gewerkt om ons bedrijf voor te bereiden om werkzaamheden voor degenen die nog thuis zijn, zoveel mogelijk en veilig te hervatten. Hiervoor is een Covid-19 bedrijfsprotocol opgesteld. De situatie is erop gericht dat iedereen de komende weken het werk weer kan hervatten. Er zijn maatregelen getroffen in het hele bedrijf om veilig te kunnen werken:
– Looproutes zijn vastgesteld met lijnen om 1,5 meter afstand weer te geven.
– Overal staat desinfectiemateriaal.
– Plexiglasschermen zijn geplaatst op de afdelingen waar dit nodig is.
– Werkplekken die gebruikt mogen worden zijn groen gemarkeerd.
– Werkroosters zijn opgesteld, met aangepaste werktijden om de risico’s zoveel mogelijk te beperken.
– Medewerkers kunnen weer gebruikmaken van collectief vervoer, dit is zodanig georganiseerd dat er 1,5 meter afstand gehouden kan worden.
– De bedrijfsrestaurants zijn op dit moment alleen geopend voor het schenken van koffie en thee. Medewerkers nemen zelf hun eten mee.

Wil je zelf zien welke maatregelen wij nemen bij SOWECO-Extend? Bekijk dit dan in onze video hieronder.

Detacheringen
In onze vorige update konden wij al melden dat ongeveer 70% van de gedetacheerden aan het werk zijn. Dit percentage is nagenoeg gelijk gebleven. Voor de overige gedetacheerden, die (nog) niet bij hun detacheerder aan het werk kunnen, wordt gezocht naar vervangende werkzaamheden.

Trajecten
Wij zijn blij te kunnen melden dat trajecten vanaf 25 mei 2020 weer fysiek opgestart kunnen worden op onze locatie aan de Plesmanweg 9 te Almelo.

Staf en leiding Extend
Voor alle medewerkers die werkzaam zijn binnen de staf en leiding van Extend geldt onveranderd dat zij zoveel mogelijk vanuit huis werken. De werkfaciliteiten zijn erop ingericht dat dit mogelijk is en hiermee zorgen wij ervoor dat de beschikbare ruimte gebruikt kan worden voor diegenen die noodzakelijkerwijs op kantoor aanwezig moeten zijn.

Uitzonderingen
Voor enkele mensen geldt dat zij de werkzaamheden of hun traject nog niet kunnen hervatten. Het betreft onderstaande uitzonderingen:
– Wie ziek is, blijft thuis.
– Als je behoort tot de risicogroepen die het RIVM heeft vastgesteld blijf je thuis.

Risicogroepen zijn volgens het RIVM:
– Mensen van 70 jaar en ouder.
– Volwassenen (ouder dan 18 jaar) met een van onderliggende aandoeningen:
– Mensen met chronische luchtweg- of longproblemen, die daar zoveel last van hebben dat ze onder behandeling van een longarts zijn.
– Chronische hartpatiënten, die daar zoveel last van hebben dat ze onder behandeling zijn van een cardioloog.
– Mensen met suikerziekte die slecht ingesteld zijn op medicatie en/of complicaties hebben.
– Mensen met een nierziekte die moeten dialyseren of wachten op een niertransplantatie.
– Mensen met een verminderde weerstand tegen infectie doordat zij medicijnen gebruiken voor een auto-immuunziekte en mensen die een orgaan of stamceltransplantatie hebben ondergaan. Mensen die geen milt hebben of een milt die niet functioneert en mensen die een bloedziekte hebben. Mensen met een verminderde weerstand doordat ze weerstandverlagende medicijnen nemen. Kankerpatiënten tijdens of binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling. Mensen met ernstige afweerstoornissen waarvoor zij behandeling nodig hebben van een arts.
– Mensen met een hiv-infectie die (nog) niet onder behandeling zijn van een arts, of met een hiv-infectie met een CD4 cluster of differentiation 4 getal onder <200/mm2.
– Mensen met ernstige leverziekte.
– Mensen met ernstig overgewicht (BMI Body Mass Index > 40).

Als je coronagerelateerde klachten hebt, blijf je vanzelfsprekend thuis. Dit zijn:
– Verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.
– Verkoudheidsklachten en koorts (38 graden Celsius of hoger) en/of benauwdheid.

Dit geldt ook als er bij één van je huisgenoten sprake is van koorts en/of benauwdheid. Dan blijf je thuis!

Volhouden
Het is fijn dat we werkzaamheden en trajecten verder kunnen opschalen. Er worden daarbij veel aanpassingen van onze mensen gevraagd. Samen moeten we dit volhouden en ons consequent aan de maatregelen houden. We herinneren elkaar aan de 1,5 meter afstand en andere maatregelen, voor de gezondheid van ons allemaal!

 

Update 24 april 2020

Op dinsdag 21 april jl. heeft het kabinet ons een update gegeven over de maatregelen, zoals die gaan gelden na 29 april. Duidelijk is geworden dat de Corona maatregelen verlengd worden tot en met 19 mei aanstaande. Het goede nieuws is dat bassischolen en kinderopvang op 11 mei a.s. hun deuren weer openen (met aangepast beleid) en dat kinderen en jongeren vanaf 29 april weer buiten mogen sporten onder begeleiding. Dit is fijn voor de kinderen, maar ook voor de ouders die nu thuis aan het werk zijn.

Extend en SOWECO zitten niet stil
Met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, zijn we op verschillende manieren actief binnen ons bedrijf. We weten uit ervaring hoe belangrijk het hebben van werk is. In deze tijd ervaren we dat ook. Bij onze gedetacheerde medewerkers kan gemeld worden dat circa 70% van de medewerkers aan het werk is. Steeds meer bedrijven richten hun bedrijf in naar de richtlijnen van het RIVM, waardoor steeds meer gedetacheerden hun werkzaamheden kunnen hervatten, dat is fijn. Ook het merendeel van de medewerkers in het Groen & Cleanteam zit niet stil. Daar waar de richtlijnen het toelaten, wordt volop gewerkt in het groen binnen onze gemeenten. Binnen de Schoonmaak & Catering is met name het team Schoonmaak volop aan het werk, zowel binnen SOWECO als op externe locaties. Daar waar mogelijk ondersteunen catering- medewerkers hierbij.

Uitbreiding bedrijfsprotocol Covid-19
Alle interne maatregelen die we hebben genomen en nog nemen, zijn erop gericht om de 1,5 meter afstand goed te kunnen waarborgen. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het opstellen van plannen per afdeling om ook intern veilig te kunnen werken op grotere schaal. Denk hierbij aan de productie op bijvoorbeeld de inpakafdelingen. Hierbij wordt natuurlijk rekening gehouden met mensen uit risicogroepen, mensen die met vervoer moeten komen en mensen die begeleid wonen. We zijn erg blij dat mensen aan het werk kunnen zijn. Het is voor veel mensen belangrijk dagritme en dag invulling te hebben en daarom is het belangrijk dat we het werk kunnen organiseren, uiteraard onder veilige omstandigheden.

Deelnemers van trajecten zijn momenteel nog niet actief binnen SOWECO. De consulenten van Extend houden regelmatig contact met alle deelnemers en maken met hen afspraken waarmee ze thuis aan de slag kunnen. Omdat werken een wezenlijk onderdeel is van de trajecten, zijn onze consulenten druk bezig om te onderzoeken op welke wijze er voor trajectdeelnemers mogelijkheden georganiseerd kunnen worden om toch weer aan het werk te zijn. Uiteraard ook weer onder veilige omstandigheden.

Voor medewerkers die hun werk vanuit huis kunnen verrichten geldt dat zij deze situatie voorlopig nog even volhouden. Op deze manier dragen we allemaal ons steentje bij om iedereen gezond en veilig door deze periode heen te loodsen!

 

Bericht van 1 april 2020

Op 16 maart jl. informeerden wij u over de effecten van de landelijke Corona maatregelen en de consequenties voor dienstverlening van Extend. Ondertussen zijn de richtlijnen van het RIVM verlengd tot en met dinsdag 28 april 2020.

Extend volgt onveranderd de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent dat een groot deel van onze medewerkers tot deze datum het werk vanuit huis verricht. Onze consulenten zijn in principe telefonisch bereikbaar. Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met ons algemene telefoonnummer 0546-875700.

Detacheringen
De afgelopen weken zijn met alle inleners afspraken gemaakt over de inzet van gedetacheerde medewerkers. Deze afspraken veranderen niet zolang de inlener een werkplek kan bieden passend binnen de richtlijnen van het RIVM. Deze afspraken worden wekelijks opnieuw bekeken en het kan zijn dat hier ook nog aanpassingen in komen. Voor gedetacheerde medewerkers geldt, dat wanneer hij/zij niet kan werken bij de inlener, maar toch graag wil werken, hij/zij dit kan aangeven bij zijn/haar consulent.

Trajecten
De trajecten van deelnemers (inclusief deelnemers Arbeidsactivering) zijn tot nader order t/m 28 april 2020 stopgezet. De consulenten houden contact met de deelnemers en in sommige gevallen worden de trajecten op afstand voortgezet.

 

Bericht van 16 maart 2020 (Corona maatregelen 16 t/m 31 maart 2020)

Via deze weg willen wij u op de hoogte stellen van de door ons genomen maatregelen aangaande Corona.

Aangezien wij werken met kwetsbare medewerkers en de kans op mogelijke verspreiding van het Coronavirus willen verkleinen is er besloten om de werkzaamheden bij SOWECO per dinsdag 17 maart zo veel als mogelijk te staken of thuis te verrichten. Zowel medewerkers als klanten zijn inmiddels geïnformeerd. Reeds gemaakte afspraken zullen in onderling overleg worden uitgesteld of telefonisch worden afgehandeld.

Indien er vragen zijn met betrekking tot dit besluit dan kunt u zich richten tot uw vaste contactpersoon bij SOWECO of bellen met ons algemeen nummer. Wij volgen hiermee de overheidsmaatregelen die in ieder geval t/m 6 april 2020 gelden.

Terug naar overzicht