CSG Reggesteyn maakt werk van de Banenafspraak

EEN SCHOOL MET AMBITIE!

Door: Mariska Cubuk, senior consultant

Op 18 februari 2021 mocht ik een bijdrage leveren aan de inspiratiesessie Inclusief Werkgeverschap en realisatie Banenafspraak binnen het Primair en Voortgezet onderwijs in Twente. Fantastisch dat de PO-Raad en VO-raad zoveel effort stoppen in het aanjagen van inclusief werkgeverschap binnen het onderwijs. Insteek van de ochtend was een betere samenwerking te krijgen tussen scholen en de arbeidsmarktregio’s bij de realisatie van doelen.

Vanuit Extend hebben wij de afgelopen jaren al diverse adviesopdrachten uitgevoerd binnen onderwijsinstellingen op dit vlak. Het betrof opdrachten direct van scholen, maar ook in opdracht van Voion en SBCM (Kenniscentrum en A&O-fonds sociale werkgelegenheid). In het kader van ‘ZO KAN HET OOK!’, breng ik graag het inspirerende voorbeeld van CSG Reggesteyn voor het voetlicht. Een VO-school met ambitie en met vestigingen in Nijverdal en Rijssen. Strategisch HR adviseur Marieke Schulenburg wilde een gedegen aanpak. De ambitie was, ervoor te zorgen dat 3 arbeidsplekken zouden worden ingevuld door mensen uit de Banenafspraak. Zij schakelde Extend in om de school te begeleiden in dit traject. Onze specialistische kennis, expertise en aanvullende dienstverlening waren voor haar van unieke waarde om het traject succesvol van de grond te krijgen. Specifieke werksessies met interne stakeholders zijn ingezet om te zorgen voor kennisoverdracht en draagvlak. Tijdens deze werksessies zijn, door toepassing van een specifieke techniek, functieprofielen opgesteld. Vervolgens heeft Extend een werving & selectietraject uitgevoerd in opdracht van CSG Reggesteyn. Uit een grote groep sollicitanten is een match gemaakt met drie geschikte kandidaten. Deze kandidaten hebben een dienstverband gekregen via onze strategische samenwerkingspartner Djopzz en worden gedetacheerd naar CSG Reggesteyn. Het optimum van deze samenwerking en constructie is:

  • De school voldoet hiermee aan de Banenafspraak.
  • De school wordt niet belast met formeel werkgeverschap en de daarmee samenhangende administratieve lasten en wet- en regelgeving (denk aan premies en loonkostensubsidie, etc.).
  • De school kan gebruik maken van kennis en expertise en back-up van Extend.
  • De medewerker heeft een ‘vangnet’ mocht er onverhoopt iets niet lekker lopen. Hiermee is duurzaam aan het werk blijven optimaal geborgd.

Graag ondersteunen wij ook andere onderwijsinstellingen bij inclusief werkgeverschap. Neem bij vragen contact op met ons. Wij helpen jullie graag verder!

https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/betere-samenwerking-scholen-en-arbeidsmarktregios-bij-realisatie

Terug naar overzicht