Cycloon Post & Koeriers behaalt PSO 30+ certificaat

19 december 2019

De groene en sociale bezorgexpert Cycloon is in het bezit van de hoogst haalbare PSO-certificering. Cycloon was al wat jaren gecertificeerd voor Trede 3, maar heeft onlangs ook de certificering voor PSO 30+ behaald. Zij heeft hiermee door onafhankelijke audit aangetoond een sociale onderneming te zijn met een personeelsbestand dat bestaat uit meer dan 30% uit mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

Alice Engelen, coördinator Mens en Ontwikkeling bij Cycloon, is verantwoordelijk voor de certificering en heeft het proces samen met Miranda Wormgoor, consultant bij Extend en erkend PSO-adviseur, voorbereid.

Miranda Wormgoor vertelt: “Bij Cycloon had men al vaker zelf een PSO-certificering voorbereid en men was dus niet onbekend met de stappen die nodig zijn in het proces. De wens om tevens gecertificeerd te raken voor de PSO 30+, heeft Cycloon doen besluiten de expertise van Extend in te schakelen, om het proces zorgvuldig voor te bereiden. We hebben alle benodigde gegevens geïnventariseerd en in de rekentool verwerkt. Vervolgens heb ik een proefaudit afgenomen bij Cycloon om te toetsen of alle bewijslast op orde was. Toen we alles ‘strak’ hadden staan, kon ik Cycloon met een gerust hart de audit in sturen. Ze zijn met glans geslaagd volgens de auditor. Dat is gaaf om te horen en daar doen we het voor!”.

Achtergrond Cycloon
Cycloon werd in 2002 opgericht door Eddy te Rietstap, die al sinds 1999 actief was als fietskoerier in Groningen. De organisatie kent inmiddels ruim 30 vestigingen en heeft zo’n 650 postmedewerkers en 250 fietskoeriers in dienst. Van de postmedewerkers heeft het overgrote deel een (voormalige) arbeidsafstand. Er zijn daarmee bij Cycloon meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam, dan bij organisaties in dezelfde grootteklasse. Het begint allemaal als SW-bedrijf Wezo in 2012 aan Cycloon vraagt om de processen op hun postafdeling eens kritisch te bekijken. De werkwijze van de fietskoeriers blijkt ook prima te werken voor de postbezorging. Een samenwerking ontstaat en niet veel later neemt Cycloon de eerste postafdeling over.

(foto’s: Cycloon)

Terug naar overzicht