Keolis behaalt PSO trede 1!

Keolis Nederland heeft per 1 mei 2019 Trede 1 behaald op de Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO). De PSO meet in welke mate organisaties aantoonbaar werkgelegenheid bieden aan kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Yuri Starrenburg, bestuurder en mede-initiatiefnemer van PSO-Nederland, overhandigde op dinsdag 8 juli officieel het certificaat aan de Richard Bruns, directeur Operations Keolis, in Deventer. Afgelopen december werd de PSO aspirant-status al toegekend aan Keolis en met het behalen van Trede 1 behoort Keolis nu tot de 35% best presterende bedrijven (binnen haar bedrijfsklasse) voor de doelgroep en toont de organisatie haar sociale karakter.

Iedereen telt mee!

De gebruikelijke norm is om binnen twee jaar een trede door te groeien op de PSO. Deze stap kon Keolis binnen een half jaar al realiseren dankzij de invoering van een structureel beleid voor het creëren van werkgelegenheid voor de PSO-doelgroep. De organisatie werkt hierbij vanuit het motto: Iedereen telt mee!

Consultants Mariska Çubuk en Bianca Hofmeijer van Extend hebben Keolis het afgelopen half jaar begeleid op het gebied van PSO en SROI. Peter Kroeze, HR Manager van Keolis Nederland licht toe: “Wij zijn zeer trots op het feit dat wij in een korte periode van aspirant-status naar Trede 1 zijn gestegen op de PSO ladder. Het is het resultaat van onze gerichte ambitie om in al onze concessies bestaand werk en nieuw werk te creëren, waarvoor deze doelgroep in aanmerking komt. De consultants van Extend hebben veel kennis en expertise in de organisatie gebracht. Mede dankzij hen heeft Keolis dit certificeringsproces succesvol doorlopen en is de kennis goed geborgd in de organisatie.”

Cleanteam Apeldoorn

Het doel van de PSO is om (meer) mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doet Keolis door hen werkplekken te bieden. Daarnaast kiest de organisatie er bewust voor om producten of diensten in te kopen bij Sociale Werkvoorzieningsbedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Een uitstekend praktijkvoorbeeld is het cleanteam in Apeldoorn. Per juli 2019 verricht dit team, bestaande uit onder andere een aantal statushouders, schoonmaakwerkzaamheden in de bussen van Keolis. De selectie van de werknemers kwam tot stand via een samenwerking met Djopzz als maatschappelijk betrokken intermediair.

Mariska Çubuk geeft aan: “Wij zijn er trots op dat Extend Keolis succesvol heeft geadviseerd en begeleid op het gebied van PSO en SROI. Onze samenwerkingspartner Djopzz hebben wij in contact gebracht met Keolis om samen duurzame banen te creëren voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. De juiste partijen met elkaar verbinden, dat is onze kracht! Ik kijk met veel plezier terug naar het afgelopen half jaar, waarin we samen met Keolis mooie stappen hebben gezet. Ik hoop op een duurzame voortzetting van onze samenwerking.”

Terug naar overzicht