Kersten Hulpmiddelenspecialist altijd op zoek naar balans tussen sociale en bedrijfsmatige aanpak

16 december 2020

Zo voegen we essentiële waarde toe!

Kersten Hulpmiddelenspecialist: eerst maar eens een paar cijfers op de rij: 12 vestigingen, zo’n 480 fte aan het werk, waaronder ruim 45 mensen vanuit de social return instroom. Daarnaast zijn ook met regelmaat stagiaires te vinden vanuit onder andere het Voortgezet Speciaal Onderwijs én is de organisatie gecertificeerd op de hoogste trede van de Prestatieladder Socialer Ondernemen.

Kersten, opgericht in 1987, heeft een duidelijke missie, namelijk bijdragen aan de zelfredzaamheid, het welzijn en de persoonlijke ontplooiing van mensen, ongeacht een eventuele beperking. Ze bieden diverse soorten hulpmiddelen aan: van scootmobielen tot hoog-laagbedden en van rolstoelen tot tilliften. Sinds 2013 zijn er medewerkers vanuit Extend gedetacheerd naar Kersten en sinds 2017 trainen we de begeleiders social return. Aanvankelijk zijn we in 2017 gestart met de training Buitengewoon coachen en Begeleiden. Vervolgens verzorgen we elk jaar een follow-up training. In de trainingen komen verschillende thema’s aan de orde, variërend van communicatie tot planning.

Klanttevredenheid

Natuurlijk zijn we nieuwsgierig hoe Kersten de dienstverlening van Extend ervaart: Mieke Wijnen (Manager MVO): “We doen al een aantal jaren succesvol zaken met Extend. Voor mij staat Extend voor een groep enthousiaste mensen, die goed in staat is om onze begeleiders social return op een begrijpelijke wijze meer kennis bij te brengen over het werken met deze doelgroep. Het is fijn dat de trainingen praktijkgericht zijn en worden gegeven door trainers die zelf veel praktijkervaring hebben. De consulenten en consultants zijn goed bereikbaar, professioneel en altijd bereid om dat stapje extra te zetten. Ze zijn zeer klantvriendelijk en willen ontzorgen. En altijd in goed overleg. Kortom; we zijn goede partners!”

Drijfveren

De drijfveren voor sociaal ondernemerschap liggen diepgeworteld bij Kersten. Mieke: “Onze toenmalige directeur had in zijn persoonlijk omgeving ervaring met iemand met een beperking. Hier is het eerste zaadje geplant en intrinsieke motivatie ontstaan om hiermee aan de slag te gaan. We vinden het belangrijk dat iedereen een plek heeft in de samenleving. Door mensen met een arbeidsbeperking zo regulier mogelijk werk te geven, dragen we hieraan bij.”

Op de vraag wat een nieuwe medewerker ‘mee moet nemen’ antwoordt Mieke: “Intrinsieke motivatie is één van de belangrijkste redenen om iemand een werkplek te bieden, samen met de basis werknemersvaardigheden. Als een potentiële nieuwe medewerker al bepaalde vakvaardigheden heeft (bijvoorbeeld van een monteur), is dat mooi meegenomen. Tot slot moet iemand in staat zijn om instructies te begrijpen, kunnen toepassen en uiteraard passen in het team. In de praktijk kijken we hoe iemand leert en proberen daar de begeleidingsbehoefte en werkzaamheden op aan te passen. Daar waar er in 2004 nog 25 medewerkers bij Kersten werkten en 1 persoon vanuit de social return instroom (hij werkt er overigens nog steeds), is Kersten nu met 45 collega’s vanuit de social return instroom uitgegroeid tot een sociaal ondernemer van formaat.

Maatschappelijke waarde

“We zoeken altijd naar een balans tussen sociaal en het kunnen toevoegen van essentiële waarde aan Kersten. De start is vanuit een sociaal oogpunt en intrinsieke motivatie bij de (nieuwe) medewerkers, maar het moet wel aansluiten op onze bedrijfsprocessen. Een deel van onze basiswerkzaamheden sluiten goed aan. We zijn een bedrijf in de zorg met een sociaal gezicht. We merken ook dat het echt wordt gewaardeerd door klanten. De ontwikkeling om uit te groeien tot een sociaal bedrijf is uiteindelijk heel organisch gegaan. Natuurlijk loopt het niet altijd even soepel en is het soms moeilijk om iedereen een goede plek te bieden”, vertelt Mieke. “Het is en blijft maatwerk, er is veel begeleiding nodig en uiteindelijk zijn we ook een commercieel bedrijf waar gewoon geld verdiend moet worden. We moeten een team elke keer zo samenstellen dat het goed blijft functioneren. Wat het niet gemakkelijker maakt, is veranderende wet- en regelgeving en dat iedere gemeenten een eigen SROI-beleid heeft.”

Waarom zouden werkgevers moeten starten met sociaal ondernemen? Volgens Mieke is het antwoord op die vraag eenvoudig: “Het is geweldig mensen te laten ervaren dat ze meedoen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Elke bijdrage telt daarin mee, hoe klein deze ook is. Bovendien geeft het werken met mensen vanuit de social return instroom een andere dimensie in de onderlinge samenwerking. Er ontstaat een andere mate van respect en begrip naar elkaar toe. Ze zijn een onderdeel van Kersten, het is vaak hun tweede thuis en men is trots om regulier te werken en geen ‘stempel’ hebben. Het geeft ook ons positieve energie en een goed gevoel, want uiteindelijk draait het bij Kersten altijd om de mensen.”

We vroegen Mieke Wijnen of ze nog tips heeft voor andere werkgevers:

  •  Denk er eerst goed over na; ‘wat wil ik, wat zijn de mogelijkheden? En laat je adviseren door een partij als Extend.
  • Zorg voor een goede begeleiding en begin klein met bijvoorbeeld eerst een stagiaire en wees niet te bang. Helaas bestaan er nog steeds vooroordelen over mensen vanuit de social return instroom en roept dit soms allerlei misplaatste associaties op. Maar realiseer je dat deze groep, net als de maatschappij, uit veel verschillende mensen bestaat.
  • Stem aan de voorkant goed af wat degene kan die bij je komt werken. Hiermee voorkom je veel onduidelijkheid en onbegrip.
    “Voor Kersten werkt het in elk geval super. Wij gaan er vooral mee door, want wij hebben oog voor mogelijkheden!”
Terug naar overzicht