Nieuwe PSO-handleiding 1.9 per 1 april 2021

4 maart 2021

Als erkende PSO-adviseurs begeleiden wij veel bedrijven bij het zichtbaar maken van hun prestaties op het gebied van inclusief werkgeverschap en sociaal ondernemen. Dit kan op diverse manieren. De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is hiervoor een goed meetinstrument. Dit meetinstrument wordt continu doorontwikkeld en aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en vragen uit de markt. De Commissie van Deskundigen, de Raad van Advies en de Klantenraad dragen wijzigingen aan en/of adviseren TNO en PSO-Nederland over de voorgedragen wijzigingen. Met ingang van 1 april 2021 zijn weer enkele wijzigingen doorgevoerd en is de PSO-handleiding 1.9 van kracht.  

De belangrijkste wijzigingen per 1 april 2021 zijn:

  • De aspirant-status mag tweemaal verlengd worden (na toetsing door de auditor van de nieuwe PSO-aanvraag).
  • bbl-ers en bol-ers MBO-niveau 3 en 4 met een stage/leerwerkplek tellen voortaan als PSO-doelgroep mee en
  • de wegingsfactor voor bbl/bol MBO-niveau 1 en 2 is verhoogd.

Wat betekent dit voor mijn huidige PSO-certificering?

De wijzigingen zijn niet van toepassing op lopende certificaten. De nieuwe eisen en criteria die toebehoren aan de PSO-handleiding versie 1.9 gelden (automatisch) bij PSO-aanvragen die na 1 april 2021 worden ingediend.

Help, ik zit net midden in het aanvraagproces! Wat nu?

Geen paniek! Indien jouw organisatie al beschikt over een bestaand/actief ‘MijnPSO’-account, dan is het mogelijk om een PSO-aanvraag na óf voor 1 april 2021 in te dienen. De invoering van de gegevens en de toetsing vinden dan plaats o.b.v. de criteria en eisen die toebehoren aan de 1.9. versie van de PSO-handleiding. De meeste, reeds ingevoerde, gegevens worden per 1 april automatisch omgezet. Hiervoor moeten wel enkele stappen gecontroleerd worden en waar nodig aangevuld.

Kan Extend mij helpen?

Jazeker! Neem vrijblijvend contact op met ons en wij adviseren je graag wat de mogelijkheden zijn, zodat jij de beste keuzes kan maken voor jouw bedrijf.

Hartelijke groet,

Bianca Hofmeijer, Anneke Scheurink, Miranda Wormgoor en Mariska Cubuk

Terug naar overzicht