Onderzoeksresultaten waar je blij van wordt!

12 februari 2021

In januari 2021 heeft Insights Zorg de onderzoeksresultaten gepresenteerd van het ervaringsonderzoek onder kandidaten die via Extend een werkfittraject volgen. Dit onderzoek is uitgevoerd met behulp van de wetenschappelijk onderbouwde methode Menselijke Maat. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat kandidaten in traject onze dienstverlening in 2020 een hoge waardering geven en de resultaten weer hoger zijn dan het jaar ervoor. De effort die gestoken is in de doorontwikkeling van de dienstverlening werpt zijn vruchten af. Daar word je als team van professionals natuurlijk erg blij van!

Bij Extend werken we vanuit de visie dat persoonlijke ontwikkeling en het sterker naar werk brengen van kandidaten grotendeels afhankelijk is van drie basisbehoeften: autonomie, competentie en verbondenheid.

Het is belangrijk dat mensen zichzelf kunnen zijn en zelf keuzes kunnen maken in hun weg naar de arbeidsmarkt. Iemand kan groeien als hij of zij kan doen waar hij goed in is. Dat verhoogt enorm de motivatie en dat geeft het zelfvertrouwen een enorme ‘boost’. Het opbouwen van een netwerk, het gevoel hebben dat je ertoe doet, je gewaardeerd voelen en een beroep kunnen doen op anderen, zorgt voor rust en welbevinden. Als deze basisbehoeften goed worden ingevuld, dan heeft dit enorme impact op de zelfredzaamheid en participatie. Voor ons is het dan ook volledig logisch wij onze medewerkers en trajectkandidaten vanuit dit perspectief coachen en begeleiden.

Enkele highlights uit het onafhankelijk uitgevoerde onderzoek:

  • Kandidaten ervaren een grote mate van aandacht voor autonomie door de consulent die hen begeleidt.
  • Kandidaten waarderen de begeleiding van Extend met een ‘goed’.
  • Kandidaten vinden dat de kans op werk vergroot is vergroot door het traject bij Extend.
  • Het werkfittraject heeft een positief effect gehad op het dagritme en biedt structuur.
  • Het aantal sociale contacten van kandidaten is gestegen.
  • Het zelfbeeld van kandidaten is gestegen.
  • Kandidaten voelen zich positiever dan voorheen en hebben ontdekt dat zij persoonlijke doelen kunnen behalen.
  • Kandidaten ervaren dat zij ‘echte aandacht’ krijgen en voelen zich hierdoor van waarde.

De mooiste waardering voor onze consulenten is wanneer kandidaten de volgende persoonlijke feedback teruggeven:

“Bij Extend word je behandeld als mens en niet als nummer”.

Terug naar overzicht