Samenwerking Extend en waterschap Vechtstromen verloopt voorspoedig

11 september 2019

In mei 2019 kreeg Extend een aanbesteding gegund van waterschap Vechtstromen om in het vaarseizoen 2019 de bezetting te organiseren op vier sluiscomplexen aan de Vecht. Het betreft de nieuwe sluizen bij Junne en Mariënberg en de bestaande sluizen bij Hardenberg en De Haandrik. Extend heeft inmiddels een pool van objectbeheerders, die dagelijks het aanspreekpunt zijn voor waterrecreanten en helpen bij het bedienen van de sluizen. Tevens verrichten zij licht onderhoud, waardoor de omgeving rondom de sluizen er schoon en verzorgd uitziet.

Het waterschap Vechtstromen heeft gekozen voor een sociale aanbesteding, wat betekent dat zij sociale ondernemingen heeft uitgenodigd in te schrijven op de opdracht. Consultant Mariska Çubuk is vanuit Extend betrokken geweest bij het schrijven van het winnende Plan van aanpak en is vanuit haar expertise benieuwd naar de achtergrond en keuze van het waterschap voor deze sociale aanbesteding. Zij ging in gesprek met Rob Verkerk, teamleider Watersysteem regio Noord bij waterschap Vechtstromen.

Waarom heeft het waterschap gekozen voor dit type aanbesteding?

Rob Verkerk: “Als waterschap Vechtstromen hebben we steeds meer een regierol. We besteden veel werk uit aan marktpartijen. Daarbij zetten we regelmatig een social returneis in een aanbesteding of we nodigen sociale ondernemingen uit om in te schrijven. Zo kunnen we via ons inkoopbeleid toch een bijdrage leveren aan het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.”

Heeft het waterschap op beleidsniveau afspraken over de toepassing van social return binnen inkoop?

“We proberen als waterschap zoveel mogelijk rekening te houden met duurzame inkoop. Ook sociale aspecten worden meegenomen. Soms betekent dit dat we social return-paragrafen opnemen in een aanbesteding. Goede samenwerking tussen de lijn, afdeling Inkoop en HRM is daarvoor belangrijk. We zijn zeker op de goede weg, maar het kan natuurlijk altijd nog beter. Daar werken we continu aan!”, aldus Rob Verkerk.

Hoe verloopt de samenwerking met Extend tot nu toe?

De samenwerking verloopt goed tot nu toe. Onlangs hebben we een eerste evaluatiegesprek gehad rondom het project Sluiswachters. We hebben goede contacten met de leidinggevenden en we hebben een mooie pool van medewerkers die de diensten draaien. Het zijn eigenlijk onbemande sluizen, maar wij zijn erg blij dat we ervoor gekozen hebben om objectbeheerders in te zetten. Dit heeft duidelijk een meerwaarde. Zij signaleren direct onregelmatigheden of problemen bij de sluizen. We hebben gemerkt dat zowel de leiding als de medewerkers van Extend goede ideeën hebben om het vaarverkeer en de werking van de sluizen verder te verbeteren en te optimaliseren. Ze denken goed met ons mee. We kijken met vertrouwen uit naar een voortzetting van de ingeslagen weg”, geeft Rob Verkerk aan.

Een kijkje bij de sluizen in Junne…….

Na het positieve verhaal van waterschap Vechtstromen, nam Mariska Çubuk de proef op de som en interviewde Egbert Ekkel, één van de medewerkers die vanuit Extend als objectbeheerder wordt ingezet om een aantal dagen per week de sluis bij Junne te beheren.

Hoe ervaar jij je baan als objectbeheerder tot nu toe?

Egbert Ekkel: “Ik vind het werk van objectbeheerder ontzettend leuk. Het werk past fysiek goed bij mij en het is voor mij heel goed te combineren met mijn privésituatie. Mijn vrouw werkt ook veel in het weekend en ik kan hier ook veel weekenddiensten draaien. Dat is voor mij echt super! Ik werk normaliter in het groen en nu heb ik in de zomerperiode dus gewerkt als objectbeheerder. Als het vaarseizoen is afgelopen ga ik terug naar het groen. Mijn werk begint ’s morgens met het controleren van de sluis, het klaarleggen van de veiligheidsaspecten. Daarna ruimen we de omgeving wat op en onderhouden we het terrein. Ik houd ervan als het er netjes en verzorgd uit ziet. Dat wordt gewaardeerd.”

Wat vind je het leukste aspect van dit werk?

“Je ontmoet veel mensen. Het gebied is toeristisch en er is veel recreatie. De ene dag is het drukker dan de andere. Je maakt contact met vaarders natuurlijk, maar ook veel wandelaars en fietsers zijn geïnteresseerd in de sluizen en willen soms van alles weten. We geven voorlichting aan vaarders en we helpen ze veilig door de sluis heen. Niet iedereen is even ervaren op het water natuurlijk. Van kanoboten tot plezierjachten, van alles hebben we deze zomer laten passeren. Ook houden we een logboek bij voor het waterschap en maken we melding van calamiteiten. We zijn het visitekaartje van het waterschap Vechtstromen en houden toezicht op de omgeving. De meeste mensen zijn vriendelijk en waarderen onze hulp en assistentie. Soms moeten we ook wel eens mensen aanspreken op hun gedrag. We hebben toch een toezichthoudende rol hier rond de sluis. Je moet wel een beetje met mensen kunnen omgaan en van communiceren houden”, aldus een lachende Egbert Ekkel.

Terug naar overzicht