Subsidieregeling ‘Jongeren in het MKB’

18 maart 2021

Provincie Overijssel stelt 1,2 miljoen euro beschikbaar

Om jongeren te behouden en om meer jongeren die praktisch en theoretisch zijn opgeleid aan te trekken voor de regionale en provinciale economie, stelt de Provincie Overijssel 1,2 miljoen euro beschikbaar voor MKB-ondernemingen met een vestiging in Overijssel.

Welke activiteiten worden gesubsidieerd?

  • Het in dienst nemen van een starter op de arbeidsmarkt.
  • De interne begeleiding van een stagiair en/of BBL’er.

Subsidiebedragen

  • De subsidie voor het in dienst nemen van een starter op de arbeidsmarkt is een forfaitair vastgesteld bedrag van € 10.000,- per aanvrager.
  • De subsidie voor de interne begeleiding van een stagiaire is een vastgesteld forfaitair bedrag van € 1.500,-, met een maximum van € 3.000,- per aanvrager.
  • De subsidie voor de interne begeleiding van een BBL’er is een vastgesteld forfaitair bedrag van € 5.000,-, met een maximum van € 10.000,- per aanvrager.

De subsidie kan aangevraagd worden voor 1 starter, 2 stagiaires en 2 BBL’ers. Dit mag in één aanvraag maar ook in meerdere aanvragen.

Toelichting criterium Jongeren

  • Een starter op de arbeidsmarkt is een persoon die tussen de 16 en 27 jaar oud is. Hij/zij heeft een diploma behaald aan een instelling voor hoger onderwijs (hbo/wo). En hij/zij heeft de opleiding in het voltijdsonderwijs op of na 1 maart 2020 voltooid.
  • Een stagiair is een persoon die in het kader van een mbo-opleiding stage loopt bij een bedrijf.
  • Een BBL’er is een persoon die de Beroeps Begeleidende Leerweg volgt waarbij hij/zij minimaal drie dagen per week werkt bij een MKB-onderneming en minimaal één dag per week naar school gaat.

De subsidie kan aangevraagd worden tot uiterlijk 30 juni 2021 of totdat het budgetplafond bereikt is.

Voor de exacte regels en voorwaarden verwijzen wij ondernemers door naar:

Jongeren in het MKB – Provincie Overijssel

 

Terug naar overzicht