PSO-ladder

De PSO-ladder kent verschillende niveaus en certificeringsmogelijkheden. Bedrijven die nog niet voldoen aan de minimumeisen, maar toch willen instappen op de PSO-ladder, kunnen starten met de Aspirant-status. U maakt in dit geval een plan van aanpak hoe u binnen twee jaar minimaal trede 1 bereikt. Bedrijven die bij de start al meer dan gemiddeld een bijdrage leveren en voldoen aan de kwalitatieve eisen, kunnen direct instappen op een trede.

Hieronder volgt een uitgebreide toelichting:

Werkgever aan het woord